Огноо:2016-01-12


Нэр Эрдмийн зэрэг  Сэдэв Зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах чиглэл Утас И- мэйл хаяг
Л.Баясгалан  Доктор (Ph.D) Өвөрхангай аймгийн аялал рекреацийн чадавхийн иж бүрэн үнэлгээ Аялал, рекреацийн нөөц, чадавхийн үнэлгээ  99264868 burkhan7@ yahoo.com
Ю.Хорлоо  Доктор (Ph.D) Characterization of Petroleum oil and Endosulfan degrading bacteria from Marine bacterial libraries Байгаль орчны нөхөн сэргээлт 99017582 khorlooyundendorj@gmail,com
Т.Оюунчимэг  Доктор (Ph.D) Гандуу нутгийн хөрсний геохимийн бүтэц онцлог Байгаль орчны эрх зүй, үнэлгээ 99031969 toyunc@yahoo.com
Ж.Бат-Эрдэнэ  Доктор (Ph.D) Тайгархаг шилмүүст ойн мод огтлолын шатсан ойг ойжуулах нь Ой судлал  99239654 baterdenegiz@yahoo.com
М.Хишигжаргал  Доктор (Ph.D) Уур амьсгалын дулаарал газар ашиглалтын явцад Монгол орны шинэсэн ойн өсөлт, сэргэн ургалт өөрчлөгдөх нь Ой судлал  99159152 khishigjargalm@yahoo.com
Д.Дэлгэржаргал  Доктор (Ph.D) Биотүлшний зориулалтаар ургуулсан улиасны биомасс, бүтээмжийг хэмжих, загварчлах Экологийн загварчлал, ойн бүтээмж, биомасс 88007327 pegasus_7331@yahoo. com
Ш.Оюунтуяа  Доктор (Ph.D) Уур амьсгалын зарим хүчин зүйл газрын бүрхцэд үзүүлэх нөлөөг LANDSAT-TM болон NOAA дагуулын мэдээгээр тодорхойлох нь Уур амьсгал  99787358 Shoyuntuya2001@yahoo.com
А.Энхтөр  Доктор (Ph.D) Монгол оронд сэргээн нутагшуулж буй тахийн биологи экологийн зарим онцлог Хөрсний экологи, Амьтны экологи 91116882 enkhturamarkhuu@yahoo.com
Х.Баярмаа  Доктор (Ph.D) Хээрийн бүсэд Сонгинолог зарим зүйлийг ургуулах тэжээлийн талбайг сонгох Агроэкологи 88092051 bayarmaa_kh@yahoo.com
Б.Одгэрэл  Доктор (Ph.D), дэд профессор Дуслын усалгаатай төмсний ургацад,    ХААИС Хөрсний үржил шим түүнийг сайжруулалт, Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи 99275018 star_6903@yahoo.com
Л.Даваа  Доктор (Ph.D) Хөрсний биологийн идэвхит хөрс ,ХААИС Газар тариалан, хөрс боловсруулалт, сэлгээ 99176123 lkham_dawaa@yahoo.com
А.Буянбаатар  Доктор (Ph.D) Хүрэн хөрсний хими, физик, биологи шинж чанарт бордооны дараа чийгийн үйлчилгээ, ХААИС Хөрс сайжруулах бордоо хэрэглэх 99014702 buyanbaatar_avirmed@yahoo.com
Г.Солонго  Доктор (Ph.D) Тариалангийн төв бүсийн хүрэн хөрсний фосфорын агууламжийг нэмэгдүүлэх боломж, ХААИС Агрохимийн чиглэлээр, хөрсний үржил шимийн асуудал, задлан шинжилгээний дүнг ашиглах чиглэлээр 99231836 Soogii_solongo@yahoo.com
Б.Амарсанаа  Доктор (Ph.D) Хөрсний үржил шимд бууцан бордоо сэлгээний нөлөө, ХААИС Хөрсний үржил шимийн менежмент, бордох систем бордоо үйлдвэрлэлийн технологи 99256773 amraa@yahoo.com
О.Бүрэнжаргал  Доктор (Ph.D) Effects of arbuscular mycorrhizae on mongolian crested wheatgrass / Agropyron cristatum L /gaertn and ectomycorrh, on mongolian Scots Pine / Pinus Sylvestrisl / National .Chiayl Iniversity Taiwan.2011 Ургамлын экологи 88066085 burngrgl@yahoo.com
Г.Ариунжаргал  Доктор (Ph.D) Хөх хотын шувуудын бүлгэмдлийн олон янз байдал, идэвхижлийг судлах Амьтны экологи 99193791 Ariunaa1982@yahoo. com
Л.Батмөнх  PhD, дэд профессор Хойд Кавказын усалгаатай нөхцөлд буудайн сортуудын төлөвлөгөөт ургац бүрдүүлэх нь, ОХУ д Таримал ургамлын биологи, технологийн судалгаа 94104858 batmunkh1005yahoo.com
Д.Ундармаа  Доктор (Ph.D), дэд профессор Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд байцааны зарим гоц хөнөөлт шавьжтай тэмцэх биологийн аргыг боловсруулсан дүн. ХААИС.  УХЦА, биологийн хамгаалал 99108064 undarmaa@yahoo.com
Ш.Доржпагма  Доктор (Ph.D) Хятад болон Монгол улсын тэжээлийн эрдэнэшишийн сортуудын дасан зохицох агротехникийн судалгаа,  Хятад Даршны эрдэнэшишийн чиглэлээр 98010125 nagmaa@yahoo.com
Б.Батболд  Доктор (Ph.D) Тариалангийн төв бүсэд хүнсний вандуйг, шош тариалах агротехникийн зарим асуудал, ХААИС Хүнсний ургамлын чиглэлээр 95219073 bbbbbatbold@yahoo.com
Ж.Очир  Доктор (Ph.D) Алтайн ар говийн ардын тариалангийн нөхцөлд арвайн ургацанд нягтруулсан сэлгээ, шим ба эрдэс бордооны нөлөө, ХААИС Агрономын чиглэлээр 99037960 Ochir_0616@yahoo.com
Б.Батдэлгэр  Доктор (Ph.D), дэд профессор Шар лууван, шар манжингийн ургац, чанарт ХААИС Хүнсний ногоо, жимс жимсгэний үр тарианы ургуулах боломж, хадгалалт тогтоох 99890194 batdelger_6@yahoo.com
Ж.Ганболд  Доктор (Ph.D), дэд профессор Селекцийн шинэ сортуудын уян, тогтворт чанар түүнийг селекцид ашиглах нь, ХААИС Селекци үрийн аж ахуйн чиглэлээр 99150480 ganbold@yahoo.com
П.Цолмон  PhD Хамгаалагдсан хөрсний ургац ба чанарт эрдэс бордооны нөлөө. ХААИС   Газар тариалан үйлдвэрлэлийн технологи хамгаалагдсан хөрсний аж ахуй 99140411 ptsol@yahoo.com
Ж.Оюунгэрэл  PhD, дэд профессор Хэмхийн үр үржүүлгийн зарим өсөлтийн идэвхижүүлэгчийн нөлөөг судалсан дүн.  ХХНАА, ногооны үржүүлэг, ногооны аж ахуй 99058474 janlaw ouyngerel@yahoo.com
О.Отгонцэцэг  Доктор (Ph.D) Зарим төрлийн хүнсний ногоог зохиомол тэжээлийн орчинд ургуулсан дүн. ХААИС  Зохиомол орчин, хөрсгүй тариалан, хиймэл хөрс, хүлэмжийн автомат усалгаа 99016867 otgontsetsego@yahoo.com 
Т.Насанжаргал  Доктор (Ph.D) Хөрсгүй орчинд Васабийн ургалт болон аллил исоциант бодисын агууламжинд китосан, хүхэр, усны стрессын нөлөөлөлт. Солонгос. Сөүл их сургууль Хүлэмжний аж ахуй, хөрсгүй орчны таримал, ургамлын үйлдвэрлэл 88004585 dnb247@yahoo.com
Б.Энхжаргал  Доктор (Ph.D) Гидропоник орчинд ургуулах чинжүүний фосфорын өвчин, Солонгос гидропоник, ургамлын өвчин, ургамал хамгаалал 89891196 baljiienkh@yahoo.com
Н.Сайханцэцэг  Доктор (Ph.D) Алтайн бүсэд Чавганы сортуудын биологи аж ахуйн зарим онцлогийг судалсан дүн. ХААИС  Жимсний аж ахуй, цэцгийн аж ахуй, чимэглэлийн ургамал ногооны аж ахуй, жимс ногоо боловсруулах 99308801 n.saikhna@yahoo.com
Д.Хандсүрэн  Доктор (Ph.D), дэд профессор Алтайн бүсэд нутагшсан Интоорын сортуудын биологи аж ахуйн онцлог. ХААИС  Жимс, жимсгэний тандан судлал, ургамлын интродукци 99089943 handa_ecoeody@yahoo.com
Н.Цэрэнтогтох  Доктор (Ph.D) Говийн хар цэсэнцэрийг тарималжуулсан агротехникийн зарим аргуудыг судалсан дүн  Жимс жимсгэнэ, ашигт ургамал тарималжуулах 99005949 sterentogtokh@yahoo.com
О.Нямсүрэн  Доктор (Ph.D) Хот суурин газрын кадастрын үнэлгээ Газрын үнэлгээ, Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ 95952526 Nyamaa_to@yahoo.com
Т.Балжинням  Доктор (Ph.D)  “Разработка и реализация координатного обеспечения земельного кадастра Монголии”, ХААИС, ОХУ, СГГА Геодезийн хэмжилт зураглал, газрын кадастр 99290324 t_baljinnyam2005@yahoo.com
С.Сайнбаяр  Доктор (Ph.D) Монгол орны газрын шинэтгэлийн нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн үндэс, ОХУ Москвагийн ГЗБ их сургууль  Газар төлөвлөлт аргазүйь Газрын эдийн засаг математик загварчлал 99057926 Sainbayar@muls.edu.mn
Д.Түвшинбаяр  Доктор (Ph.D) Газрын эрх зүйн зургийг Газрын мэдээллийн санд ашиглах, ОХУ Новосибирск Газарзүйн мэдээллийн систем 99996904 dtuvshinbayar@yahoo.com
С.Одонгэрэл  Доктор (Ph.D) Чимэглэлийн сөөг ургамлын хүйтэний стрессийн үнэлгээ, БНХАУ-ӨМӨЗО Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, төлөвлөлт, Ногоон байгууламжинд чимэглэлийн ургамал сонгох нь 96095283 Odon_1130@yahoo.com
Ц.Энхзаяа  Доктор (Ph.D) МОДИС хиймэл дагуулын мэдээг хойд Азийн бүс нутгийн тариалангийн талбайд хийх фенологи шинж чанар болон зураглалийн аргазүй, Япон Чибагийн их сургууль  Тандан судлал 96033319 Tse_enkhzaya@yahoo.com
Л.Уранбилэг  Доктор (Ph.D) Хотын суурьшлийн бүсийн газар ашиглалтын төлөвлөгөө, МУИС Газар зохион байгуулалт төлөвлөлт, Хот төлөвлөлт 96006675 Urnaa_lm@yahoo.com
И.Мягмаржав  Доктор (Ph.D) Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний төлөв байдал, чанарын үнэлгээний асуудалд, МУИС  Газрын мониторинг, Газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, Газрын эрх зүй 96651077 Mayagmarjav_i@yahoo.com
Ш.Гэрлээ  Доктор (Ph.D) Бэлчээрийн газрын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, ХААИС  ГЗБ-ын төлөвлөлт, Бэлчээрийн менежмент 99075199 Gerlee_otb@yahoo.com
Ч.Баасанжаргал  Доктор (Ph.D) МУ-ын газрын харилцаа, газар өмчлөлийн тулгамдсан асуудлууд, ХААИС Газрын эрхзүйн зохицуулалт, ХАА-н газрын төлөвлөлт, Газрын үнэлгээ, ГЗБ-ын төлөвлөлт 94249891 Baaska_ch79@yahoo.com
Д.Насандулам  Доктор (Ph.D), дэд профессор     99005401 nasa919@yahoo.com
О.Мөнхжаргал  Доктор (Ph.D), дэд профессор Монголын газар тариалангийн Дорнод бүсэд наранцэцэг, рапсыг тосонд зориулж тариалах нь, ХААИС    99904907 o_muugee@yahoo.com
Х.Мөнхтуяа  Доктор (Ph.D), дэд профессор     91183390 janlaw ouyngerel@yahoo.com
Д.Занабаатар   Доктор (Ph.D) Бэлчээрийн газрын бүтээгч чадавхийн үнэлгээ, ХААИС   96061104 DZanabaatar@yahoo.com

 


МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss
МАНАЙ ХАЯГ

Мал аж ахуй, Биотехнологийн сургууль

Зайсан, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс Улаанбаатар хот

Утас: 99081905 Факс: 976-11-342111

Mail: ibdc@muls.edu.mn


© COP КОД.ХХК 2015 он